لیست تست های قابل انجام

لیست تست های قابل انجام در هر مرحله

احراز کیفیت نصب (Installation Qualification)

تست نشتی کانال ها

انجام عملیات بالانسینگ (Testing, adjusting and Balancing "TAB)

اندازه گیری، تنظیم و متعادل سازی هواساز، فن ها، دریچه ها و انشعابات هوا

اندازه گیری، تنظیم و متعادل سازی یونیت های داخلی، CAV و VAV

اندازه گیری، تنظیم و متعادل سازی پمپ های سیرکولاسیون، شیرها و اتصالات

اندازه گیری، تنظیم و متعادل سازی مبدل های حرارتی، چیلر، بویلر و برج خنک کن

احراز کیفیت راه اندازی یا عملکرد

تست نشتی فیلتر و فیلتر باکس های هوا

تست اختلاف فشار اتاق ها

تست اندازه گیری سرعت/دبی هوا و محاسبه نرخ گردش هوا

تست نمای جهت لایه های جریان هوا

تست زمان بازیابی (ریکاوری)

تست دما و رطوبت 

 

 

تست اندازه گیری ذرات غیر زنده (پارتیکل سنجی)

 

 

تست شدت نور و نویز

 

تست عدم نفوذ آلودگی به اتاق ها