سه‌شنبه 2 مرداد 1403
جستجو کردن
Close this search box.

ویدئوهای ماشین آلات

ویدئوهای لیبلینگ (Labeling)

پخش ویدیو

خط لبلینگ شرکت SPM

پخش ویدیو

دستگاه بلیستر

پخش ویدیو

دستگاه کارتونینگ

پخش ویدیو

خط بلیستر و کارتونینگ

پخش ویدیو

نصب و راه اندازی خط سینگل دوز

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۱

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۴

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۲

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۵

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۳

پخش ویدیو

کپسول پرکنی ۶

ویدئوهای خط تیوب فیلینگ​

پخش ویدیو

خط تیوب فیلینگ

ویدئوهای تجهیزات آزمایشگاهی

پخش ویدیو

راه اندازی تجهیزات ازمایشگاهی

ویدئوهای خط تولید روکش قرص​

پخش ویدیو

خط روکش قرص

ویدئوهای خط پرس قرص​

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۱

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۴

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۷

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۱۰

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۲

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۵

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۸

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۳

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۶

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۹

پخش ویدیو

خط پرس قرص ۱۱

پخش ویدیو

خط شمارشگر کپسول و قرص

پخش ویدیو

راه اندازی خط تولید شیاف