یکشنبه 23 اردیبهشت 1403
14:13:43

Author: میخک فارما

Search
Categories
Categories

cleanroom validation

Mikhak’s validation, qualification and commissioning capabilities cover the project life cycle management that includes engineering, construction and operations support services. Our services are designed to facilitate

More»

cleanroom validation

Start-up and commissioning plays a major role in the transitioning plants from construction to operation. To ensure that equipment or system is construction-complete, that it

More»

pharmaceutical machinery

The pharmaceutical machinery division of Mikhak is involved in supplying many kind of pharmaceutical machinery such as soft gel capsule machine, tablet press, blister, penicillin

More»

cleanroom validation

Mikhak’s validation, qualification and commissioning capabilities cover the project life cycle management that includes engineering, construction and operations support services. Our services are designed to facilitate

More»

pharmaceutical machinery

The pharmaceutical machinery division of Mikhak is involved in supplying many kind of pharmaceutical machinery such as soft gel capsule machine, tablet press, blister, penicillin

More»

cleanroom validation

Start-up and commissioning plays a major role in the transitioning plants from construction to operation. To ensure that equipment or system is construction-complete, that it

More»
تماس با میخک فارمد

برای مشاوره و درخواست خدمات و محصولات، با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

دفتر

بخش بازرگانی و اداری :

بخش مالی و مهندسی :

ارسال پیام به واتس اپ :

بازرگانی

مهندس خزعل:

مهندس نعمتی:

فنی مهندسی

دکتر سلطانی:

مهندس شکری: